Ξενοδοχείο 1

Ως βασική κάλυψη κάθε προγράμματος ξενοδοχειακών επιχειρήσεων είναι η πυρκαγιά και ό,τι σχετίζεται με αυτή. Όμως οι περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες στο βασικό πρόγραμμα περιλαμβάνουν συμπληρωματικά της πυρκαγιάς πληθώρα καλύψεων για την καλύτερη και πληρέστερη ασφάλιση τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα φυσικά φαινόμενα, οι τρομοκρατικές ενέργειες και η θραύση κρυστάλλων.