Κινηματογράφος 1

Στο πρόγραμμα καλύπτονται η συνολική παραγωγή, το προσωπικό ατύχημα των ηθοποιών που συμμετέχουν, τα αρνητικά των φιλμ, ο εξοπλισμός συνεργείου, η αστική ευθύνη, το περιεχόμενο του βεστιάριου, τα χρήματα και η αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών.
Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει τη συνολική παραγωγή, το προσωπικό ατύχημα των ηθοποιών που συμμετέχουν, τα αρνητικά των φιλμς, τον εξοπλισμό του συνεργείου, την αστική ευθύνη, το περιεχόμενο του βεστιάριου, τα χρήματα και την αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών.