Κινηματογράφος 1

Αποζημιώνεται η εταιρεία παραγωγής που είναι ασφαλισμένη σύμφωνα με τα όρια και τις καλύψεις που αναγράφονται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει τη συνολική παραγωγή, το προσωπικό ατύχημα των ηθοποιών που συμμετέχουν, τα αρνητικά των φιλμς, τον εξοπλισμό του συνεργείου, την αστική ευθύνη, το περιεχόμενο του βεστιάριου, τα χρήματα και την αναβολή λόγω κακών καιρικών συνθηκών.