ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 2

Ανάλογα με τις καλύψεις που περιλαμβάνει το εκάστοτε πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί η κάλυψη του Σεισμού ή / και καλύψεις Πυρός  (Πυρκαγιά, Φυσικά Φαινόμενα, Κλοπή, Βραχυκύκλωμα και άλλα) σε περίπτωση που δεν περιλαμβάνονται στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης.
Το πρόγραμμα καλύπτει περιπτώσεις όπως Λανθασμένος σχεδιασμός, Ελαττωματικό υλικό, Ελαττώματα χύτευσης, Λάθη συναρμολόγησης, Λανθασμένη εργασία, Κακοτεχνία, Απροσεξία, αμέλεια, έλλειψη ικανότητας, Λανθασμένος χειρισμός.