ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ 1

Το πρόγραμμα καλύπτει τη φωτοβολταϊκή μονάδα κατά τη διάρκεια λειτουργίας και περιλαμβάνει καλύψεις όπως Πυρκαγιά, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή, Βραχυκύκλωμα, Φυσικά Φαινόμενα και Αστική Ευθύνη.
Το πρόγραμμα αυτό καλύπτει τα φωτοβολταϊκά συστήματα κατά τη διαδικασία συναρμολόγησης και εγκατάστασης κατά παντός κινδύνου. Ενδεικτικά αναφέρονται Φυσικά Φαινόμενα, Πυρκαγιά, Κλοπή, Τρομοκρατικές Ενέργειες, Σεισμό, κατολίσθηση, καθίζηση, Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου έναντι τρίτων και εργοδοτική αστική ευθύνη για ζημιές άμεσα συνδεδεμένες με τις εργασίες, Σωματική βλάβη, θάνατο από ατύχημα σε τρίτους και Ζημιά ή απώλεια περιουσίας που ανήκει σε τρίτους από ατύχημα.