Εργολάβος 1

Το πρόγραμμα προσφέρεται για έργα που αφορούν ανέγερση οικοδομής και καλύπτεται οποιαδήποτε αιφνίδια υλική ζημιά που θα προκληθεί ενδεικτικά από πυρκαγιά, έκρηξη, σεισμό, φυσικά φαινόμενα, κλοπή, ανθρώπινα λάθη, αμέλεια και κακόβουλες ενέργειες τρίτων. Επιπλέον καλύπτεται η αστική ευθύνη έναντι τρίτων και η εργοδοτική αστική ευθύνη του εργολάβου.