ΕΡΑΣΜΟΥΣ 1

Το πρόγραμμα Erasmus παρέχει καλύψεις για Θάνατο και Ανικανότητα από ατύχημα, ολική ή μερική, κάλυψη των ιατροφαρμακευτικών εξόδων και των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης και τέλος αστικής ευθύνη προς τρίτους. Τα προγράμματα Erasmus ζητούνται από το πανεπιστήμιο υποχρεωτικά για να μπορέσει να διεξαχθεί η φοίτηση ομαλά και χωρίς απρόοπτα.