Αστική Ευθύνη Air Bnb

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης διαθέτουν ως προαιρετικές καλύψεις τις καλύψεις εργοδοτικής αστικής ευθύνης, κάλυψη αστικής ευθύνης από τη χρήση πισίνας ή υδάτινων εγκαταστάσεων και κάλυψης αντικειμένων τρίτων και νομικής προστασίας.
Καλύπτεται η αστική ευθύνη του ασφαλισμένου, από την διάθεση της κατοικίας του σε τρίτους με σκοπό τη βραχυχρόνια μίσθωση αυτής. Στα ασφαλιστήρια αστικής ευθύνης καλύπτονται οι αξιώσεις που μπορεί να έχουν τρίτοι από σωματικές βλάβες ή / και υλικές ζημιές που μπορεί να προκλήθηκαν σε αυτούς κατά τη διαμονή τους στην οικία.