Αστική Ευθύνη Air Bnb

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης διαθέτουν ως προαιρετικές καλύψεις τις καλύψεις εργοδοτικής αστικής ευθύνης, κάλυψη αστικής ευθύνης από τη χρήση πισίνας ή υδάτινων εγκαταστάσεων, κάλυψη αντικειμένων τρίτων και νομικής προστασίας.
Το πρόγραμμα αστικής ευθύνης για βραχυχρόνιες κατοικίες μίσθωσης παρέχει κάλυψη στον ιδιοκτήτη του καταλύματος για υλικές ζημιές ή/και σωματικές βλάβες που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους κατά τη διαμονή τους σε αυτό. Παρέχεται συνδυαστικά με πρόγραμμα πυρός ή/και αυτόνομα.