Αποταμίευση 2

Η μόνη διαφορά από το πρόγραμμα περιοδικών καταβολών είναι ότι στη λήξη του συμβολαίου η καταβολή του ποσού γίνεται σε μια εφάπαξ δόση. Τα υπόλοιπα προνόμια είναι ίδια και παρέχονται όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα περιοδικών καταβολών.