Αποταμίευση 1

Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα κεφάλαιο για την κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων, όπως παροχή σύνταξης. Η επένδυση μέσω του προγράμματος δίνει τη δυνατότητα της δημιουργίας ενός ατομικού μηνιαίου εισοδήματος στην ηλικία της συνταξιοδότησης, δίνοντας λύση στην ανησυχία για το μελλοντικό εισόδημα. Επιπλέον μπορεί να εξασφαλίσει οικονομική ενίσχυση στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απώλειας ζωής. Στη λήξη του προγράμματος θα λάβετε σε μηνιαίες καταβολές σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου σας την συνολική αξία που θα έχει δημιουργηθεί.