Άδεια Παραμονής 1

Το πρόγραμμα αυτό παρέχει όλες τις καλύψεις που είναι υποχρεωτικές σύμφωνα με τη νομοθεσία για την έκδοση ή ανανέωση άδειας παραμονής αλλοδαπών. Συγκεκριμένα παρέχει, Νοσοκομειακή περίθαλψη έως 10.000€ σε Δημόσιο νοσοκομείο, Ιατροφαρμακευτικά έξοδα έως 1.500€ σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας και αποζημίωση για αναπηρία άνω του 67% που προκλήθηκε από ατύχημα σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας έως 15.000€.