Που θα βρω το ασφαλιστήριο μου;

Στην αρχική σελίδα της εφαρμογής καθώς και στο μενού «MyAσφάλεια» εμφανίζονται όλα τα ενεργά ασφαλιστήρια συμβόλαια που διαθέτεις, ενώ αναγράφονται τα βασικά χαρακτηριστικά του κάθε συμβολαίου.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, τις καλύψεις που περιλαμβάνει, τις απαλλαγές, τα ασφάλιστρα, τη διάρκεια, τηλέφωνα ανάγκης και πολλές ακόμα λεπτομέρειες, επιλέγεις πάνω στο κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.