Φροντίδα Ατυχήματος

Μέσω της κάλυψης της φροντίδας σε περίπτωση ατυχήματος σας καθοδηγούν μέσω τηλεφώνου για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε ενώ καλύπτει και τη μεταφορά του οχήματος στο πλησιέστερο συνεργείο χωρίς επιπλέον έξοδα.