Υλικές Ζημιές από ανασφάλιστο όχημα

Καλύπτονται οι ζημιές που θα προκληθούν στο ασφαλισμένο από σύγκρουση με ανασφάλιστο όχημα το οποίο ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την πρόκληση του ατυχήματος.