Υγειονομική Μεταφορά

Με την κάλυψη αυτή καλύπτονται τα έξοδα για χρήση ασθενοφόρου προκειμένου να μεταφερθεί ο ασθενής από την κατοικία του μέχρι το Νοσηλευτικό Ίδρυμα λόγω επείγοντος ιατρικού περιστατικού.