Υγειονομική Μεταφορά

Καλύπτει τη μεταφορά του ασθενή σε νοσηλευτικό ίδρυμα σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού. Η μεταφορά και ο τρόπος αυτής, διενεργούνται ανάλογα τον τόπο συμβάντος του περιστατικού και τη δυνατότητα φροντίδας από το πλησιέστερο νοσοκομείο σε Ελλάδα και Εξωτερικό.