Πυρός & Τρομοκρατικές Ενέργειες

Η κάλυψη αυτή παρέχεται συνδυαστικά με την ολική και μερική κλοπή και σας προφυλάσσει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο όχημα σας από τρομοκρατικές ενέργειες, πυρκαγιά ή έκρηξη.