Τι χρειάζεται για να ασφαλίσω ένα λεωφορείο;

Χρειάζεται η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και το δίπλωμα οδήγησης του οδηγού.