Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση ζημιάς στα εμπορεύματα;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή απευθείας με την ασφαλιστική εταιρεία προκειμένου να σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία διεκδίκησης αξιώσεων.