Τι καλύψεις παρέχονται στα λεωφορεία;

Πέραν του βασικού προγράμματος (Αστική Ευθύνη για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές), μπορούμε να προσθέσουμε προαιρετικές καλύψεις όπως:

  • Θραύση Κρυστάλλων
  • Νομική Προστασία
  • Πυρκαγιά
  • Οδική βοήθεια βαρέων οχημάτων
  • Ολική και Μερική Κλοπή
  • Φυσικά Φαινόμενα