Τι καλύπτει η υποχρεωτική ασφάλιση σκάφους;

Η υποχρεωτική ασφάλιση σκάφους παρέχει την κάλυψη της αστικής ευθύνης σε περιπτώσεις σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών τρίτων.