Τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης;

Είναι το δικαίωμα που έχετε να διακόψετε το ασφαλιστήριο σας. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γνωρίζετε ότι θα σας επιστραφούν τα καταβληθέντα ασφάλιστρα, μετά την αφαίρεση του δικαιώματος συμβολαίου και των εξόδων που έχετε πραγματοποιήσει.