Τι είναι η Αστική Ευθύνη Xειριστή Drone;

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης χειριστή drone καλύπτει τον χειριστή από τυχόν αξιώσεις τρίτων για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές κατά την πτητική λειτουργία του Drone. Yπάρχουν περιπτώσεις όπως η επαγγελματική χρήση που η ασφάλιση είναι υποχρεωτική από το νόμο.