Τι διαφορά έχει η βασική ασφάλεια, από την πυρός / κλοπής και από την μικτή;

Βασική ασφάλεια είναι η υποχρεωτική από το νόμο και καλύπτει τρίτους από ατυχήματα που θα προκληθούν με δική σου υπαιτιότητα.
Πυρός / Κλοπής είναι η ασφάλεια που στην βασική κάλυψη έχουν προστεθεί καλύψεις πυρκαγιάς, κλοπής και φυσικών φαινομένων για ζημιές που μπορεί να πάθει το δικό σου όχημα συνεπεία των παραπάνω κινδύνων.
Μικτή είναι η ασφάλεια που θα καλύψει τις ίδιες ζημιές που θα προκληθούν στο όχημα σου από δική σου υπαιτιότητα.