Τι διάρκεια μπορώ να επιλέξω για το ασφαλιστήριο του σκάφους μου;

Ανάλογα το πρόγραμμα και την ασφαλιστική εταιρεία που θα επιλέξετε, η διάρκεια μπορεί να είναι τρίμηνη, εξάμηνη ή ετήσια και σε κάποιες περιπτώσεις μηναία με χρήση πιστωτικής κάρτας.