Τι έγγραφα απαιτούνται για την ασφάλιση αστικής ευθύνης μεταφορέα;

Χρειάζεται αίτηση ασφάλισης που χορηγείται από το γραφείο μας και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.