Σοβαρές Ασθένειες

Με το πρόγραμμα ασφάλισης σοβαρών ασθενειών θα μπορέσεις να έχεις οικονομικές απολαβές σε μορφή επιδόματος, προκειμένου να ανταπεξέλθεις στις απρόβλεπτες οικονομικές δαπάνες που θα δημιουργηθούν από την εμφάνιση μίας σοβαρής ασθένειας.