Σε ποιους απευθύνονται οι τεχνικές ασφάλειες;

Σε κάθε επιχειρηματία, εργολάβο, τεχνικό γραφείο ή ιδιώτη σχετίζεται με το προς ασφάλιση έργο.