Σε ποιους απευθύνονται οι τεχνικές ασφάλειες;

Σε κάθε επιχειρηματία που η εξασφάλιση του έργου του εξαρτάται από τεχνολογικό εξοπλισμό.