Σε ποιους απευθύνεται η ασφάλεια περιβαλλοντικής ευθύνης;

Το πρόγραμμα απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε βιομηχανίες πλαστικών και μετάλλων, παραγωγής ενέργειας, εταιρίες χημικών, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα και εργολάβους δημοσίων και ιδιωτικών έργων.