Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου, τι γίνεται με το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα;

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια του συμβολαίου το ποσό μεταφέρεται στους δικαιούχους.