Πώς μπορώ να μειώσω τα ασφάλιστρα του σκάφους μου;

Τα ασφάλιστρα του σκάφους σας μπορούν να μειωθούν με τη χρήση εκπτώσεων που παρέχονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες όπως:

  • Έκπτωση παροπλισμού: Αν το σκάφος σας παροπλίζεται για τους χειμερινούς μήνες δηλώνοντας το στην ασφαλιστική εταιρεία ενδέχεται τα ασφάλιστρα σας να είναι λιγότερα
  • Έκπτωση gps
  • Έκπτωση αντικλεπτικού συστήματος

Η κάθε ασφαλιστική εταιρεία διαθέτει τη δική της τιμολογιακή πολιτική, οι εκπτώσεις που αναφέρονται ανωτέρω είναι ενδεικτικές.