Πώς λειτουργεί ένα πρόγραμμα unit linked;

Τα βήματα είναι πολύ εύκολα και απλά.

  • Καταγράφουμε τις ανάγκες σου και τους στόχους που θες να θέσεις.
  • Ερευνούμε πιο πρόγραμμα θα έχει την μεγαλύτερη απόδοση ώστε να επιτύχεις τους στόχους σου.
  • Δημιουργούμε το προσωπικό σου χαρτοφυλάκιο με επιλογή συγκεκριμένων αμοιβαίων κεφαλαίων. Οι επιλογές θα πρέπει να συμβαδίζουν με το επενδυτικό σας προφίλ και μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διαφορετικές κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Διαθεσίμων, Ομολογιακά και Μετοχικά.
  • Στη συνέχεια θα λαμβάνετε ενημέρωση μέσω statements ώστε να έχετε πάντα ενημέρωση για την πορεία των χρημάτων σας.