Πώς επηρεάζονται τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων που αφορούν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις;

Τα ασφάλιστρα εξαρτώνται και υπολογίζονται σύμφωνα με πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες, κάποιοι από αυτούς είναι το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ο αριθμό των κλινών, και οι επιλεγμένες καλύψεις.