Πώς ανανεώνεται το συμβόλαιο μου;

Στο insurancemotors.gr αποστέλλουμε ενημερωτικό email σχετικά με τα στοιχεία της ανανέωσης σου. Σε κάθε ανανέωση συγκρίνουμε την ασφαλιστική αγορά προκειμένου να βρούμε την πιο συμφέρουσα λύση για εσένα. Επιπλέον μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία λήξης του συμβολαίου σου θα σε καλέσουμε τηλεφωνικά για να συζητήσουμε τις επιλογές που έχεις.