Πότε πρέπει να ξεκινήσω το συμβόλαιο;

Η ασφάλιση πρέπει να προηγείται της έναρξης των εργασιών του έργου.