Πότε ξεκινάει η κάλυψη μου;

Η ασφαλιστική κάλυψη ξεκινάει ανάλογα με τις επιλογές που έχεις πραγματοποιήσει. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αναγράφουν ακριβής ημερομηνία και ώρα έναρξης ισχύος και λήξης τους. Γενικότερα, με την εξόφληση των ασφαλίστρων, η έναρξη κάλυψης είναι άμεση.