Πόσο χρόνο διαρκεί το ασφαλιστήριο για αστική ευθύνη μεταφορέα;

Ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης μεταφορέα μπορεί να είναι:

  • Οριστικό: αφορά μια μόνο φόρτωση, συγκεκριμένο ταξίδι και συγκεκριμένο φορτίο
  • Προασφαλιστήριο: είναι ίδιο με το οριστικό όμως δεν αναγράφει ασφάλιστρα γιατί δεν είναι γνωστό πότε και με πόσες φορτώσεις θα γίνει μία εισαγωγή ή μία εξαγωγή.
  • Διαρκές: χρησιμοποιείται όταν γίνονται συνεχής φορτώσεις.