Πρόσκαιρη Ασφάλιση

Απευθύνεται όσους θέλουν να εξασφαλίσουν οικονομική προστασία των δικών τους ανθρώπων σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους ή την αποπληρωμή του δανείου τους κατά τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Η καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να είναι εφάπαξ ή με περιοδικές καταβολές ανάλογα τις ανάγκες σου.