Πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος παρέχει κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, καταβάλλοντας κάποια επιδόματα και καλύπτοντας ιατροφαρμακευτικά έξοδα από τη στιγμή του ατυχήματος και μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του.