Πρόγραμμα Προσωπικού Ατυχήματος

Το πρόγραμμα προσωπικού ατυχήματος παρέχει κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος, με τη μορφή επιδομάτων αλλά και καλύπτοντας ιατροφαρμακευτικά έξοδα από τη στιγμή του ατυχήματος και μέχρι την αποκατάσταση της υγείας του.