Πρόγραμμα Επιδομάτων

Με το πρόγραμμα επιδομάτων μπορείς να εξασφαλίσεις μια έκτακτη οικονομική ενίσχυσε σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ή νοσηλείας ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία σου.