Πρόγραμμα Επιδομάτων

To πρόγραμμα επιδομάτων σου προσφέρει έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα του που νοσηλεύτηκες και το πόσο κόστισε η νοσηλεία σου, ώστε να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις στις υποχρεώσεις σου μέχρι να αποκατασταθεί η υγεία σου.