Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού

Με την κάλυψη αυτή αποζημιώνεστε σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας του ασφαλισμένου οδηγού.