Προστασία των παιδιών

Το πρόγραμμα προστασίας των παιδιών εξασφαλίζει την καταβολή ποσού για εννιά μήνες το έτος, για πέντε έτη με σκοπό την ολοκλήρωση των σπουδών. Φροντίζοντας για την ομαλή και ασφαλή ολοκλήρωση των σπουδών των παιδιών για να μην μπορέσει κανείς να στερήσει τα όνειρα τους.