Προστασία της οικογένειας

Το πρόγραμμα προστασίας της οικογένειας απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να διασφαλίσουν την καταβολή ενός ποσού στην οικογένεια τους σε περίπτωση απώλειας της ζωής τους είτε με τη μορφή μηναίων καταβολών είτε με εφάπαξ δόση σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου.To να γνωρίζουμε ότι έχουμε κάνει τα πάντα για να προστατεύσουμε την οικογένεια μας αποτελεί πηγή ηρεμίας της οικογενειακής μας ζωής.