Προστασία της ζωης

Με το πρόγραμμα προστασία της ζωής εξασφαλίζεται την καταβολή κεφαλαίου σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ισχύος του συμβολαίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα εγγυώ ντας τους ότι θα μπορούν και θα έχουν την οικονομική ευχέρεια να διαχειριστούν αυτές τις απρόσμενες καταστάσεις.