Προληπτικός Ετήσιος Έλεγχος

Με το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας παρέχεται δωρεάν προληπτικός αιματολογικός έλεγχος υγείας σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα. Οι εξετάσεις που περιλαμβάνονται στο δωρεάν έλεγχο εξαρτώνται και από την ηλικία του ασφαλισμένου.