Προληπτικός Ετήσιος Έλεγχος

Με το εξωνοσοκομειακό πρόγραμμα υγείας παρέχεται δωρεάν ετήσιος προληπτικός αιματολογικός έλεγχος υγείας σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα.