Προαιρετικές Καλύψεις

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να επεκταθούν με προαιρετικές καλύψεις όπως η κάλυψη από θάνατο και μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα, προσωπικό ατύχημα, απώλεια εισοδήματος και απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων.