Προαιρετικές Καλύψεις

Οι προαιρετικές καλύψεις του προγράμματος είναι Εργοδοτική Αστική Ευθύνη, Αστική Ευθύνη Εκσκαφής και κατεδάφισης.