Προαιρετικές καλύψεις

Τα παραπάνω προγράμματα μπορούν να επεκταθούν με την προσθήκη προαιρετικών καλύψεων όπως Κάλυψη Άξονα – Προπέλα, Μηχανικών Βλαβών, Ιδίων Ζημιών Σκάφους κατά τη μεταφορά με τρέιλερ.