Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Ξενοδοχείου

Τα προγράμματα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων περιλαμβάνουν πληθώρα προαιρετικών καλύψεων τις οποίες μπορείτε να συνδυάσετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ενδεικτικά αναφέρονται, η κλοπή, ο σεισμός, η αστική ευθύνη τρίτων, η αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνας ή/και υδάτινων εγκαταστάσεων, από τροφική δηλητηρίαση ή/και εργοδοτική αστική ευθύνη.