Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Ξενοδοχείου

Οι προαιρετικές καλύψεις που συνηθίζεται να δίνονται στα προγράμματα ασφάλισης ξενοδοχείων είναι ο σεισμός και η επέκταση της αστικής ευθύνης από χρήση υδάτινων εγκαταστάσεων ή/και τροφική δηλητηρίαση. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η πλήρης κάλυψη από κάθε κίνδυνο.