Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Α.Ε Επαγγελματία

Στις προαιρετικές καλύψεις των προγραμμάτων αστικής ευθύνης επαγγελματιών, περιλαμβάνονται οι καλύψεις αστικής ευθύνης από τη λειτουργία του επαγγελματικού τους χώρου (για παράδειγμα, του ιατρείου /γραφείου ) και η νομική προστασία. Οι παραπάνω καλύψεις μπορούν να προστεθούν στο βασικό πρόγραμμα ασφάλισης για μια πιο πλήρη και ολοκληρωμένη ασφάλιση της ευθύνης που απορρέει από την επαγγελματική τους δραστηριότητα.