Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης επιχειρήσεων διαθέτουν τις προαιρετικές καλύψεις εργοδοτικής αστικής ευθύνης, τροφικής δηλητηρίασης, αστικής ευθύνης από τη χρήση πισίνας ή υδάτινων εγκαταστάσεων και κάλυψης αντικειμένων τρίτων.