Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης διαθέτουν ως προαιρετικές καλύψεις τις καλύψεις εργοδοτικής αστικής ευθύνης, κάλυψη αστικής ευθύνης από τη χρήση πισίνας ή υδάτινων εγκαταστάσεων, κάλυψη αντικειμένων τρίτων και νομικής προστασίας.