Προαιρετικές Καλύψεις Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Τα προγράμματα αστικής ευθύνης κατοικιών βραχυχρόνιας μίσθωσης διαθέτουν ως προαιρετικές καλύψεις τις καλύψεις εργοδοτικής αστικής ευθύνης, κάλυψη αστικής ευθύνης από τη χρήση πισίνας ή υδάτινων εγκαταστάσεων και κάλυψης αντικειμένων τρίτων και νομικής προστασίας.